''){ $sql = "select * from jezyk where jz = '".$jezyk."'"; $wynik=mysql_query($sql, $lacz); while($jezyk=mysql_fetch_array($wynik)) { ?> '; echo ""; print ''; print ''; print ' '; print ''; echo ""; print ''; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; print ' '; print ' '; include ('nawigacja.php'); print ' '; if ($id =='firma'){ $sqlkontakt = "select * from artykuly where strona = 'firma' and jezyk='".$jezyk[jz]."' and opublikowany is not null order by opublikowany desc"; $kontakt=mysql_query($sqlkontakt, $lacz); while($artkontakt=mysql_fetch_array($kontakt)) { } } else if ($id=='produkty'){ if ($grupa>''){ if ($dzial>''){ $sqlprodproj = "select * from projektory_producent where grupa='$dzial' and jz='".$jezyk[jz]."'"; $wynikprod=mysql_query($sqlprodproj, $lacz); print '
"; while($prodproj=mysql_fetch_array($wynikprod)) { echo ""; print '
'; echo "
".$dzial.":

".$prodproj[producent].":
"; print ''; $sqlprojektory = "select * from projektory where grupa='$dzial' and jz='".$jezyk[jz]."' and prod='".$prodproj[producent]."'"; $wynikprojektory=mysql_query($sqlprojektory, $lacz); while($projektory=mysql_fetch_array($wynikprojektory)) { if($projektory['zdj']) { if ($ii++>=3) { echo ""; $ii=1; } echo ""; } } print '
'; } echo "
'; print ''; $sqlgrupyproj = "select * from projektory_grupy where grupa!='$dzial'"; $wynikproj=mysql_query($sqlgrupyproj, $lacz); while($grupyproj=mysql_fetch_array($wynikproj)) { echo ""; } print '
".$grupyproj[grupa].""; echo "
'; } else { print ''; $sqlkontakt = "select * from artykuly where strona = 'produkty' and dzial='".$grupa."' and jezyk='".$jezyk[jz]."' and opublikowany is not null order by opublikowany desc"; $kontakt=mysql_query($sqlkontakt, $lacz); while($artkontakt=mysql_fetch_array($kontakt)) { print ''; } print ''; print '
'; echo "
".$artkontakt[naglowek]."
"; print '
'; echo "
".$artkontakt[tekst_artykulu]."


"; if ($artkontakt[obrazek]!= ''){ $wyswietl = substr ($artkontakt[obrazek], strlen ($artkontakt[obrazek])-1, 1); if ($wyswietl== 'f'){ print '
'; print ''; print ''; print ' '; print '
'; } else { $rozmiar= getimagesize($artkontakt['obrazek']); $rozmiar1= $rozmiar[0] * 1.1; $rozmiar12=$rozmiar[1] * 1.25; print ''; print '
'; echo " "; print '
'; } } else { } print '
'; include ('produkty.php'); print '

'; } } else { $sqlkontakt = "select * from artykuly where strona = 'produkty' and dzial='' and jezyk='".$jezyk[jz]."' and opublikowany is not null order by opublikowany desc"; $kontakt=mysql_query($sqlkontakt, $lacz); print ''; while($artkontakt=mysql_fetch_array($kontakt)) { print ''; } print '
'; echo "
".$artkontakt[naglowek]."
"; print '
'; echo "
".$artkontakt[tekst_artykulu]."
"; if ($artkontakt[obrazek]!= ''){ $wyswietl = substr ($artkontakt[obrazek], strlen ($artkontakt[obrazek])-1, 1); if ($wyswietl== 'f'){ print '
'; print ''; print ''; print ' '; print '
'; } else { $rozmiar= getimagesize($artkontakt['obrazek']); $rozmiar1= $rozmiar[0] * 1.1; $rozmiar12=$rozmiar[1] * 1.25; print '
'; echo " "; print '
'; } } else { } print '

'; } } else if ($id=='systemy'){ if ($grupa>''){ $sqlkontakt = "select * from artykuly where strona = '".$id."' and dzial='".$grupa."' and jezyk='".$jezyk[jz]."' and opublikowany is not null order by opublikowany desc"; $kontakt=mysql_query($sqlkontakt, $lacz); print ''; while($artkontakt=mysql_fetch_array($kontakt)) { print ''; } print '
'; echo "
".$artkontakt[naglowek]."
"; print '
'; echo "
".$artkontakt[tekst_artykulu]."
"; if ($artkontakt[obrazek]!= ''){ $wyswietl = substr ($artkontakt[obrazek], strlen ($artkontakt[obrazek])-1, 1); if ($wyswietl== 'f'){ print '
'; print ''; print ''; print ' '; print '
'; } else { $rozmiar= getimagesize($artkontakt['obrazek']); $rozmiar1= $rozmiar[0] * 1.1; $rozmiar12=$rozmiar[1] * 1.25; print '
'; echo " "; print '
'; } } else { } print '

'; } else { $sqlkontakt = "select * from artykuly where strona = '".$id."' and dzial='' and jezyk='".$jezyk[jz]."' and opublikowany is not null order by opublikowany desc"; $kontakt=mysql_query($sqlkontakt, $lacz); print ''; while($artkontakt=mysql_fetch_array($kontakt)) { print ''; } print '
'; echo "
".$artkontakt[naglowek]."
"; print '
'; echo "
".$artkontakt[tekst_artykulu]."
"; if ($artkontakt[obrazek]!= ''){ $wyswietl = substr ($artkontakt[obrazek], strlen ($artkontakt[obrazek])-1, 1); if ($wyswietl== 'f'){ print '
'; print ''; print ''; print ' '; print '
'; } else { $rozmiar= getimagesize($artkontakt['obrazek']); $rozmiar1= $rozmiar[0] * 1.1; $rozmiar12=$rozmiar[1] * 1.25; print '
'; echo " "; print '
'; } } else { } print '

'; } } else if ($id=='systemyav'){ if ($grupa>''){ $sqlkontakt = "select * from artykuly where strona = '".$id."' and dzial='".$grupa."' and jezyk='".$jezyk[jz]."' and opublikowany is not null order by opublikowany desc"; $kontakt=mysql_query($sqlkontakt, $lacz); print ''; while($artkontakt=mysql_fetch_array($kontakt)) { print ''; } print '
'; echo "
".$artkontakt[naglowek]."
"; print '
'; echo "
".$artkontakt[tekst_artykulu]."
"; if ($artkontakt[obrazek]!= ''){ $wyswietl = substr ($artkontakt[obrazek], strlen ($artkontakt[obrazek])-1, 1); if ($wyswietl== 'f'){ print '
'; print ''; print ''; print ' '; print '
'; } else { $rozmiar= getimagesize($artkontakt['obrazek']); $rozmiar1= $rozmiar[0] * 1.1; $rozmiar12=$rozmiar[1] * 1.25; print '
'; echo " "; print '
'; } } else { } print '
'; } else { $sqlkontakt = "select * from artykuly where strona = '".$id."' and dzial='' and jezyk='".$jezyk[jz]."' and opublikowany is not null order by opublikowany desc"; $kontakt=mysql_query($sqlkontakt, $lacz); print ''; while($artkontakt=mysql_fetch_array($kontakt)) { print ''; } print '
'; echo "
".$artkontakt[naglowek]."
"; print '
'; echo "
".$artkontakt[tekst_artykulu]."
"; if ($artkontakt[obrazek]!= ''){ $wyswietl = substr ($artkontakt[obrazek], strlen ($artkontakt[obrazek])-1, 1); if ($wyswietl== 'f'){ print '
'; print ''; print ''; print ' '; print '
'; } else { $rozmiar= getimagesize($artkontakt['obrazek']); $rozmiar1= $rozmiar[0] * 1.1; $rozmiar12=$rozmiar[1] * 1.25; print '
'; echo " "; print '
'; } } else { } print '

'; } } else if ($id=='mpj'){ if ($grupa>''){ $sqlkontakt = "select * from artykuly where strona = '".$id."' and dzial='".$grupa."' and jezyk='".$jezyk[jz]."' and opublikowany is not null order by opublikowany desc"; $kontakt=mysql_query($sqlkontakt, $lacz); print ''; while($artkontakt=mysql_fetch_array($kontakt)) { print ''; } print '
'; echo "
".$artkontakt[naglowek]."
"; print '
'; echo "
".$artkontakt[tekst_artykulu]."
"; if ($artkontakt[obrazek]!= ''){ $wyswietl = substr ($artkontakt[obrazek], strlen ($artkontakt[obrazek])-1, 1); if ($wyswietl== 'f'){ print '
'; print ''; print ''; print ' '; print '
'; } else { $rozmiar= getimagesize($artkontakt['obrazek']); $rozmiar1= $rozmiar[0] * 1.1; $rozmiar12=$rozmiar[1] * 1.25; print '
'; echo " "; print '
'; } } else { } print '

'; } else { $sqlkontakt = "select * from artykuly where strona = '".$id."' and dzial='' and jezyk='".$jezyk[jz]."' and opublikowany is not null order by opublikowany desc"; $kontakt=mysql_query($sqlkontakt, $lacz); print ''; while($artkontakt=mysql_fetch_array($kontakt)) { print ''; } print '
'; echo "
".$artkontakt[naglowek]."
"; print '
'; echo "
".$artkontakt[tekst_artykulu]."
"; if ($artkontakt[obrazek]!= ''){ $wyswietl = substr ($artkontakt[obrazek], strlen ($artkontakt[obrazek])-1, 1); if ($wyswietl== 'f'){ print '
'; print ''; print ''; print ' '; print '
'; } else { $rozmiar= getimagesize($artkontakt['obrazek']); $rozmiar1= $rozmiar[0] * 1.1; $rozmiar12=$rozmiar[1] * 1.25; print '
'; echo " "; print '
'; } } else { } print '

'; } } else if ($id=='promocje'){ if ($grupa>''){ $sqlkontakt = "select * from artykuly where strona = '".$id."' and dzial='".$grupa."' and jezyk='".$jezyk[jz]."' and opublikowany is not null order by opublikowany desc"; $kontakt=mysql_query($sqlkontakt, $lacz); print ''; while($artkontakt=mysql_fetch_array($kontakt)) { print ''; } print '
'; echo "
".$artkontakt[naglowek]."
"; print '
'; echo "
".$artkontakt[tekst_artykulu]."
"; if ($artkontakt[obrazek]!= ''){ $wyswietl = substr ($artkontakt[obrazek], strlen ($artkontakt[obrazek])-1, 1); if ($wyswietl== 'f'){ print '
'; print ''; print ''; print ' '; print '
'; } else { $rozmiar= getimagesize($artkontakt['obrazek']); $rozmiar1= $rozmiar[0] * 1.1; $rozmiar12=$rozmiar[1] * 1.25; print '
'; echo " "; print '
'; } } else { } print '

'; } else { $sqlkontakt = "select * from artykuly where strona = '".$id."' and dzial='' and jezyk='".$jezyk[jz]."' and opublikowany is not null order by opublikowany desc"; $kontakt=mysql_query($sqlkontakt, $lacz); print ''; while($artkontakt=mysql_fetch_array($kontakt)) { print ''; } print '
'; echo "
".$artkontakt[naglowek]."
"; print '
'; echo "
".$artkontakt[tekst_artykulu]."
"; if ($artkontakt[obrazek]!= ''){ $wyswietl = substr ($artkontakt[obrazek], strlen ($artkontakt[obrazek])-1, 1); if ($wyswietl== 'f'){ print '
'; print ''; print ''; print ' '; print '
'; } else { $rozmiar= getimagesize($artkontakt['obrazek']); $rozmiar1= $rozmiar[0] * 1.1; $rozmiar12=$rozmiar[1] * 1.25; print '
'; echo " "; print '
'; } } else { } print '

'; } } else if ($id=='realizacje'){ if ($grupa>''){ $sqlkontakt = "select * from artykuly where strona = '".$id."' and dzial='".$grupa."' and jezyk='".$jezyk[jz]."' and opublikowany is not null order by opublikowany desc"; $kontakt=mysql_query($sqlkontakt, $lacz); print ''; while($artkontakt=mysql_fetch_array($kontakt)) { print ''; } print '
'; echo "
".$artkontakt[naglowek]."
"; print '
'; echo "
".$artkontakt[tekst_artykulu]."
"; if ($artkontakt[obrazek]!= ''){ $wyswietl = substr ($artkontakt[obrazek], strlen ($artkontakt[obrazek])-1, 1); if ($wyswietl== 'f'){ print '
'; print ''; print ''; print ' '; print '
'; } else { $rozmiar= getimagesize($artkontakt['obrazek']); $rozmiar1= $rozmiar[0] * 1.1; $rozmiar12=$rozmiar[1] * 1.25; print '
'; echo " "; print '
'; } } else { } print '

'; } else { print ''; print '
'; print ''; $sqlprojektory = "select * from artykuly where strona='realizacje' and dzial='galeria' and jezyk='".$jezyk[jz]."' and opublikowany is not null order by opublikowany desc"; $wynikprojektory=mysql_query($sqlprojektory, $lacz); while($projektory=mysql_fetch_array($wynikprojektory)) { if($projektory['obrazek']) { if ($ii++>=4) { echo ""; $ii=1; } echo ""; } } print '
'; echo "
"; print '
'; } } else if ($id=='kontakt'){ $sqlkontakt = "select * from artykuly where strona = '".$id."' and dzial='' and jezyk='".$jezyk[jz]."' and opublikowany is not null order by opublikowany desc"; $kontakt=mysql_query($sqlkontakt, $lacz); print ''; while($artkontakt=mysql_fetch_array($kontakt)) { print ''; } print '
'; echo "
".$artkontakt[naglowek]."
"; print '
'; echo "
".$artkontakt[tekst_artykulu]."
"; if ($artkontakt[obrazek]!= ''){ $wyswietl = substr ($artkontakt[obrazek], strlen ($artkontakt[obrazek])-1, 1); if ($wyswietl== 'f'){ print '
'; print ''; print ''; print ' '; print '
'; } else { $rozmiar= getimagesize($artkontakt['obrazek']); $rozmiar1= $rozmiar[0] * 1.1; $rozmiar12=$rozmiar[1] * 1.25; print '
'; echo " "; print '
'; } } else { } print '

'; } else { $sqlkontakt = "select * from artykuly where strona = 'firma' and jezyk='".$jezyk[jz]."' and opublikowany is not null order by opublikowany desc"; $kontakt=mysql_query($sqlkontakt, $lacz); print ''; while($artkontakt=mysql_fetch_array($kontakt)) { print ''; } print '
'; echo "
".$artkontakt[naglowek]."
"; print '
'; echo "
".$artkontakt[tekst_artykulu]."
"; if ($artkontakt[obrazek]!= ''){ $wyswietl = substr ($artkontakt[obrazek], strlen ($artkontakt[obrazek])-1, 1); if ($wyswietl== 'f'){ print '
'; print ''; print ''; print ' '; print '
'; } else { $rozmiar= getimagesize($artkontakt['obrazek']); $rozmiar1= $rozmiar[0] * 1.1; $rozmiar12=$rozmiar[1] * 1.25; print '
'; echo " "; print '
'; } } else { } print '

'; } ?> '; print '
2006 Vis-met, wersja s1.04
wykonanie: danelmultimedia&egdstudio
'; } } else { print ''; ?> '; } ?> projektor, projektory, projektor multimedialny, projektor audiowizualny, projektor epson, wieszak pod projektor, urz�dzenia projekcyjne, systemy mocowanie projektor�w, projektory lg, projektory epson, projektory sanyo, projektory mitsubishi, projektory nobo, projektor acco, projektor cue, rzutnik, rzutniki, rzutnik pisma, stolik pod rzutnik, rzutnik multimedialny, nag�o�nienie, systemy nag�o�nienia, system audio, system audiowizualny, systemy wizji, systemy mocowania, systemu mocowania urz�dze�, systemy audio-video, systemy konferencyjne, konferencje, systemy t�umacze�, systemy t�umacze� symultanicznych, t�umaczenia symultaniczne, systemy symultaniczne, pracownie symultaniczne, pracownie j�zykowe, pracownie, sale konferencyjne, sale projekcyjne, sale audiowizualne, sale symultaniczne, kabiny t�umacze�, kabina t�umacze�, kabiny symultaniczne, kabiny projekcyjne, kabiny projekt�w, kabiny multimedialne, kabiny dzwi�koszczelne, gabloty, gablota, tablice, tablica, tablice konferencyjne, ekrany, ekran, ekran multimedialny, wieszak projektoa, wieszaki projektor�w, wieszaki pod, wieszaki do, wieszaki ekran�w, wieszaki do projektor�w, wieszaki do nag�o�nienia, wieszaki do mocowania urz�dze�, wieszak tv, wieszaki tv, wieszaki telewizyjne, radiow�zel, radiow�z�y, systemy radiow�z��w, multimedia, pracownie multimedialne, projektory multimedialne, systemy multimedialne, sale multimedialne, mikrofony multimedialne, wizualizery multimedialne, wizualizery, wizualizer, kino, kino domowe, kino multimedialne, zestawy kina domowego, zestawy kinowe, nag�o�nienie kinowe, systemy nag�o�nie�, systemy wizualizer�w, systemy kinowe, lg, mitsubishi, nobo, acco, epson, cue, sanyo, monacor, stage line, ldm, mikrofony, mikrofon, vismet, vis-met, vismet ko�cian, vismet pozna�
Odwiedzin: